Voor De Hypothekers Associatie (DHA), franchisegever van de hypotheekadvies-formule De Hypotheker, zijn diverse opdrachten vervult gericht op project- en lijnmanagement. Alle onderstaande opdrachten en rollen zijn vervult tussen 2015 en 2018.

Projectmanagement Hersteladvies
Een van de verplichte projecten voor financieel dienstverleners (aanbieders en bemiddelaars) vanuit de toezichthouder AFM was het uitvoeren van het zgn. hersteladvies op beleggingsverzekeringen die rondom hypotheken aan consumenten in Nederland verstrekt waren. Voor een adviesorganisatie als De Hypotheker, die in die tijd bemiddelde voor bijna alle geldverstrekker en verzekeraars die op de Nederlandse markt actief waren, was dit een groot project in aanpak en realisatie.

Key items in deze waren het opzetten van een goed projectplan, een juiste sturing o.b.v. datamanagement en hiermee zowel operationele invulling aan het project geven, alsmede ook alle stakeholders managen. Deze stakeholders waren met name de klanten, de franchiseraad, de franchisenemers en adviseurs in het land, de verzekeraars, de interne toezichthouders en de externe toezichthouder AFM. Het project is binnen de zeer krappe tijdslijnen met succes afgerond.

Lijnmanagement afdeling Advieskwaliteit, Audit & Klachten
Voor de afdeling Advies en Kwaliteit, incl. Klachtenmanagement enkele maanden het management mogen verrichten. Daarbij direct verantwoordelijk voor de medewerkers van die afdeling en de verantwoordelijkheden die binnen de afdeling belegd zijn, te weten het adviesbeleid, de kwaliteitsstandaarden en de benodigde middelen die de franchisegever hiervoor beschikbaar stelt aan de franchisenemers en hun medewerkers in het land, alsmede de audits die in het land uitgevoerd werden bij de kwaliteitscontroles. Tevens verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de centrale Klachtenmanager van De Hypotheker.

Projectmanagement Advieskwaliteit
Om de kwaliteit van advies naar een hoger niveau te tillen binnen de formule is een apart project Advieskwaliteit opgezet en uitgevoerd. Dit project is uitgevoerd tot het punt dat de eigen organisatie dit verder over kon nemen en verder vorm kon geven in nauwe samenwerking met de franchisenemers in het land.

Changemanagement en directiesecretariaat
Om de bredere ontwikkeling van de formule van De Hypotheker verder vorm te geven zijn diverse changeprojecten opgezet en uitgevoerd. Het changemanagement is in combinatie met de rol van directiesecretaris ingevuld, omdat vanuit die rol een directe betrokkenheid op directie- én franchiseraad-niveau aanwezig was. Essentieel voor het vormgeven aan de gezamenlijke ontwikkeling en besluitvorming hierop.