In 2013 en 2014 zijn, samen met Pro Forum Interimmanagement, voor de commerciële divisie van Delta Lloyd in Nederland een drietal strategische adviesopdrachten uitgevoerd. Dit betrof een interim adviesopdracht van gericht op productstrategie en realisatie.

De eerste opdracht richtte zich op de toekomst, marktpositionering en distributie van de bancaire lijfrenteproducten die Delta Lloyd aanbood. Samen met de productspecialisten, het verkoopteam en diverse betrokken bedrijfsonderdelen van Delta Lloyd is onderzoek uitgevoerd en een advies geformuleerd, inclusief concreet actieplan (met rollen, tijdslijnen en budgetten). O.b.v. dit advies is de productstrategie aangescherpt en is invulling gegeven aan de realisatieactiviteiten.

De tweede opdracht richtte zich op dezelfde vraagstukken voor de hypothecaire producten die Delta Lloyd via de tussenpersonen op de markt bracht. De opzet en aanpak was identiek als die voor bancaire lijfrentes, met dien verstande dat Delta Lloyd Bank betrokken werd als bedrijfsonderdeel. Ook in deze is een concreet advies met actieplan (inclusief rollen, tijdslijnen en budgetten) geformuleerd en heeft het bestuur haar besluiten kunnen nemen omtrent richting en realisatie.

De laatste en derde opdracht betrof een strategisch advies voor het bestuur van Delta Lloyd N.V.. Gevraagd werd een oriënterend onderzoeksopdracht uit te voeren voor een nieuwe (net nader te noemen) dienstverlening vanuit Delta Lloyd. Met het verstrekte advies vanuit dit onderzoek heeft het bestuur haar besluiten voor volgende stappen kunnen zetten die in eigen beheer opgepakt zijn.