U heeft een project, maar beschikt binnen uw organisatie niet over de benodigde kennis en ervaring, of u heeft het gewoonweg te druk om dit zelf of door uw team te laten doen? Of u heeft tijdelijk management nodig? Met Domani Advies kunt u uw flexibele schil vergroten met kennis en ervaring die u en uw onderneming tijdelijk versterkt. Hieronder leest u meer.


We hadden een hele grote uitdaging en slechts drie maanden de tijd. Domani Advies heeft ons toen als projectmanager versterkt en alles binnen deze deadline tot een goed eind gebracht.”

Arjan Bons, voormalig CEO De Hypotheker

Interim realisatie en projectmanagement
Domani Advies is bedreven in het leiden van projecten en andere realisatie trajecten. Met ervaring in de methodieken Prince II, Agile en Lean en de vele praktijkervaring bij grote en MKB-ondernemingen helpt Domani Advies u met allerhande vraagstukken. Of een project al gestart is en overgenomen moet worden, of dat een nieuw project gerealiseerd moet worden, maakt daarin geen verschil. Wij starten altijd met een gedegen analyse vooraf, een helder en concreet plan van aanpak en duidelijke afspraken voor een succesvolle samenwerking. Daarnaast blijft u middels praktische rapportages goed op de hoogte van de voortgang en realisatie.

Het grote onderscheidende vermogen van Domani Advies is de pragmatische en resultaatgerichte aanpak in combinatie met een mensgerichte aansturing en samenwerking. Het doel van ons is dat u en uw eigen team na afronding van het project goed zelfstandig verder kunnen met hetgeen opgeleverd is.

Interim management
Domani Advies is ervaren in het aansturen van teams en organisaties. Vanuit diverse managementrollen (vast en interim) is kennis en ervaring aanwezig rondom de processen, de organisatiestructuren, strategie, beleid, planning en budgettering. Ook is ervaring aanwezig rondom verandermanagement en het coachen van individuen en teams. Domani Advies helpt u graag bij tijdelijke vervanging of om verandertrajecten door te voeren.

Het grote onderscheidende vermogen van Domani Advies is de mensgerichte en faciliterende leiderschapsstijl die toegepast wordt i.c.m. kennis en ervaring in verandermanagement met oog voor borging van veranderingen op de lange termijn.

Domani Advies heeft al diverse bedrijven geholpen met interim realisatieprojecten of interim managementtaken. Van grote tot MKB-ondernemingen. Laat u inspireren door enkele voorbeelden in mijn portfolio.

Interesse?
Wilt u uzelf ook verstreken door Domani Advies als interim (project)manager in te huren? Neem dan contact op.