Voor Edith Stultiens, creatief ondernemer en bedenker van Odi Odi te Leeuwarden, is een strategisch plan opgesteld voor dit geregistreerde merk. Dit was een kortdurend traject van enkele weken, waarna Edith over de gewenste handvatten beschikte om verder zelfstandig invulling aan de gekozen strategische richting te geven.

Edith Stultiens is vanuit passie en creativiteit jaren terug gestart met Odi Odi, een geregistreerde merk van diverse producten voor kinderen en volwassenen waar onder: kinderboeken, cadeauboeken, knuffels en stationery (notebooks, stickers, etc.). Na jaren ondernemen en bouwen aan het merk Odi Odi was er een duidelijke behoefte om eens een goed strategisch plan neer te leggen. Een leidraad die zorgt dat elke volgende stap in een juiste richting geplaatst wordt om het merk verder uit te bouwen vanuit de creativiteit die aanwezig is.

Strategie, merkwaarde en merkpositionering gecombineerd
Met het strategisch plan voor Odi Odi is ook volop aandacht besteed aan de merkwaarde van Odi Odi en hoe het merk qua merkpositionering verder uit te bouwen. Het strategisch plan omvat daarmee strategie, merkwaarde creatie en merkpositionering in een.

Aanpak en resultaat
Middels diverse gesprekken is een vooraf gedefinieerd pad doorlopen. Vanuit de Why-How-What is de Visie, de Missie en de Strategie voor Odi Odi vastgesteld. Deze geven duidelijk richting voor invulling van de verdere activiteiten.

Vanuit deze visie, missie en strategie zijn diverse doelstellingen bepaald en sub-strategieën met bijbehorende activiteiten om deze te kunnen realiseren. Al met al een helder strategisch plan die richting geeft en helder maakt welke doelen op welke wijze nagestreefd worden.