Trivec Coating Solutions te Sumar (Friesland) had diverse business vraagstukken waar Domani Advies gevraagd werd om bij te adviseren. Business Coaching en begeleiding werd, en wordt nog steeds, aangeboden aan Trivec.

Vanuit Business Coaching wordt de directie bijgestaan met advies en begeleiding op diverse vraagstukken gericht op de totale bedrijfsvoering. Voor elke concrete vraag zijn adviezen gegeven. Soms na nader onderoek en analyse. Waar aanvullend specialisme benodigd was is deze vanuit het netwerk ingezet. Telkens had Trivec antwoorden en vooral inzichten waarmee zij eigen besluiten konden nemen. Besluiten die hun groei verder stimuleerde.

“Als ondernemer sta je vaak alleen voor. Vooral het sparren en de inbreng van extra kennis en ervaring waardeer ik heel erg.”

Branko Westra, eigenaar Trivec, Sumar

Trivec plant de Business Coaching-gesprekken in o.b.v. de aanwezige behoefte. Deze gesprekken vinden veelal plaats buiten kantoortijden op locatie bij Trivec, maar ook op externe locaties w.o. op kantoor van Domani Advies. Vooral het sparren en de inbreng van extra kennis en ervaring wordt zeer gewaardeerd door de directie van Trivec.

En dat is nu ook exact het doel van Business Coaching: het versterken van de directie en/of het management bij hun eigen bedrijfsvoering, zodat ze met de extra inzichten hun eigen besluiten kunnen nemen.