Zoekt u naar verbeteringen in uw proces? Om efficiënter te zijn of om de kwaliteit van het resultaat te verhogen? Of beiden? Lean is een eenvoudige methodiek om dit te bereiken en continue te blijven verbeteren. Domani Advies is Lean Green Belt gecertificeerd en helpt u te verbeteren.


“Liever 10 kleine stappen van 1 week, dan 1 grote stap van 10 weken.”

Maak grote problemen zo klein mogelijk door ze op te breken in kleine problemen

Werkwijze

 1. Meekijken in uw proces
  We starten door gewoon mee te kijken in uw proces. We observeren wat er gebeurt, gaan in gesprek met de medewerkers die het werk uitvoeren en noteren wat we zien. De uitkomsten delen we met u, inclusief een advies van mogelijke eerste verbeteringen. Met altijd aandacht voor eerste kleine stappen daarin.

 2. Proces beoordelen op inefficiëntie en verspilling
  Samen met uw team analyseren we het proces en kijken we waar inefficiëntie of zelfs verspilling aanwezig is. Data is daarin net zo essentieel als de uitkomst van het meekijken in het proces. Het resultaat is een helder visueel overzicht van uw proces en aanwezige verspillingen. Hiermee kunt u besluiten welke verbeteringen u als eerste wilt realiseren.

 3. Plan – Do – Check – Act (PDCA)
  Elke inefficiëntie of verspilling werken we met alle betrokenen uit in kleine stapjes, met duidelijke doelen, oplossingen én concrete acties, zodat u en uw team continue verbetert. Liever 10 kleine stappen van 1 week, dan 1 grote stap na 10 weken. Grote kans dat de laatste niet afgerond wordt, terwijl de eerste u al stukken verder gebracht heeft. De uitwerking is niet alleen uw plan, maar ook uw handvatten voor realisatie, controle en bijsturing. De zgn. “Plan-Do-Check-Act”-cyclus (PDCA).

 4. Uw systeem voor performance
  Wilt u naar de volgende stap en ‘continue verbeteren’ in uw bedrijf verankeren? Dan is het neerzetten van een goed performance systeem essentieel. We helpen u de 7 elementen van zo’n systeem neer te zetten. Daarmee realiseert u een continue PDCA-cyclus binnen uw bedrijf, waarbij iedere medewerker bekend is met de eigen (eind)verantwoordelijkheden en de onderlinge samenwerking sterk verbetert.

Lean is een cultuur van continue verbeteren met de mens centraal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *